Het is mogelijk om lid te worden van Ondernemende Advocaten Amsterdam en bij een club advocatuurlijke ondernemers te horen. Je bent van harte welkom om eerst een keer een bijeenkomst bij te wonen. Kijk voor meer informatie bij de agenda en stuur een mail naar info@ondernemendeadvocatenamsterdam.nl.

Lid worden? Dat kan door het onderstaande digitale formulier in te vullen.

De lidmaatschapskosten bestaan uit het inschrijfgeld ( € 75) en de jaarlijkse contributie (€ 150). Per e-mail ontvang je de factuur.


Aanvraagformulier lidmaatschap Vereniging Ondernemende Advocaten Amsterdam

 

Voornaam

Achternaam

Rechtsgebied

Geboortedatum

Kantoor

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mail

Telefoon

Mobiel

 

wenst in aanmerking te komen voor een lidmaatschap van de Vereniging Ondernemende Advocaten Amsterdam.

 

Ondergetekende zal na akkoord van Vereniging Ondernemende Advocaten Amsterdam (Olympisch Stadion 4, 1076 DE Amsterdam) het inschrijfgeld ( € 75 ex BTW) en de jaarlijkse contributie (€ 150 ex BTW) aan de Vereniging Ondernemende Advocaten Amsterdam voldoen en ondergetekende geeft de Vereniging Ondernemende Advocaten Amsterdam toestemming om de contributiefactuur jaarlijks via e-mail toe te zenden.

 

Wie geeft u op als referenten?

 

Referent 1

Telefoon

Referent 2

Telefoon

Mijn twee referenten kennen mij goed en zijn geen kantoorgenoten, familieleden of levenspartner van mij, ze zijn op de hoogte en stemmen ermee in als referent te worden genoemd.

 

Waarom wilt u lid worden van Vereniging Ondernemende Advocaten Amsterdam?


Wat is uw visie op zelfstandig advocatuurlijk ondernemerschap in Amsterdam?


Omschrijving dagelijkse werkzaamheden en nevenactiviteiten: 

Het bestuur behoudt zich het recht voor ook elders inlichtingen in te winnen
Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen